ervaringsgericht en toekomstgericht

ervaringsgericht en toekomstgericht

De begeleiding is erop gericht dat je ervaart wat je anders kan doen. Jouw persoonlijke visie op de toekomst helpt jou daarbij en is uitgangspunt voor ons werk. In jouw proces naar keuzes in gedrag voor een prettige (werk)relatie waar jij je echt mee kan verbinden, begeleid ik je. 

 

 

Wat je ervaart

Wat jij gaat ervaren is een doorvoeld beleven van het lonkende perspectief. Dat  zet jou op het spoor voor gewenste veranderingen. Deze gewenste ervaring contrasteer je met wat er nu speelt en wat jou nu tegenhoudt om je doel te bereiken. Dat is de kern van van het werken met Reflexie; ervaringsgericht en toekomstgericht wereken vanuit een realistisch doel met respect voor wat er nu is.

 

Hoe we samenwerken tot het werkt

Om de kern van de veranderingswens te kunnen raken, werk ik samen met jou graag met een aantal technieken afkomstig uit NLP, TA en Relational Presence. Met TA krijg je inzicht in je relaties en inzicht in de effecten van je gedrag. NLP geeft je de ruimte je gedrag te ervaren waardoor je doorvoelt wat het effect is van je gedragskeuzes. Met Relational Presence ervaar je je aanwezigheid in verbinding met anderen ten volle. Deze wijze van werken geeft je als vanzelf opties voor nieuw gedrag in relatie tot het effect ervan op de mensen met wie je werkt en leeft; kortom met wie je je verbindt.

 

Gedragsprofiel en lesgeven

Vooral voor docenten gebruik ik naast deze beproefde manieren van begeleiding, ook de MindSonar. Met behulp van een MetaprofielAnalyse (MPA) krijg je inzicht in je denkstijlen en je gedragsstijlen. Deze wijze van werken biedt concrete aanknopingspunten om jouw gedrag te plaatsen in het effect ervan op je klas en de individuele leerling of student. Het MPA-profiel biedt je een efficiënte en overzichtelijke handreiking voor gedragsveranderingen.

Resultaat coaching

Na afloop van het coachingstraject zul je in staat zijn grenzen te stellen en grenzen van anderen te herkennen. Je ervaart je eigen invloed op wat je wit bereiken. Het kunnen aanwenden en herkennen van je eigen invloed op de dynamiek tussen mensen, geeft enorm veel ruimte om te experimenteren met nieuw gedrag.

Er is overzicht en keuzevrijheid. Dat geeft rust en ontspanning in het contact met anderen.

 

 

Geïnteresseerd?

Bel voor een oriënterend gesprek om na te gaan of de werkwijze past bij de vraag! Of vul het contactformulier in en vraag meer informatie aan.