Gedragsprofiel in context

Gedragsprofiel in context

De coach die met MPA werkt, wil vanuit bewustwording van gedragspratronen binnen een specifieke context, de keuze voor gedrag benadrukken en jou de effecten van je verschillende gedragskeuzes laten ervaren. Op een snelle en doeltreffende wijze bewerkstellig je zelf de verandering die jij graag wilt zijn en die je om je heen wilt zien. Binnen de context die voor jou belangrijk is.

 

 

Een gedragsmeting dus binnen een specifieke context.  Daarmee onderscheidt de MPA zich van andere methoden die zich meer richten op een profiel van de identiteit. Wie een identiteitsprofiel onder ogen krijgt, kan gaan geloven dat dit is wie hij is, een onveranderbaar gegeven. Dat kan stollend werken in veranderingsprocessen. Wat ik juist graag wil, is beweging creëren en de cliënt zelf laten bepalen hoe hij denkt, handelt en wat hij voelt binnen de contexten die voor hem belangrijk zijn.

 

  

MetaprofielAnalyse (MPA-MindSonar) is een gedragsmeting, ontwikkeld door het IEP in Nijmegen.