Sjoukje

 

'Door de rust die Caroline uitstraalt is het mogelijk om echt te onderzoeken wat er speelt. En zo tot de kern door te dringen.

Regelmatig ligt het antwoord ergens anders dan verwacht. Voor ons allebei. Wanneer we tot zo'n nieuw inzicht komen, geeft dat energie. Iets om mee verder te gaan. En dat vind ik het meest waardevolle van onze afspraken'.

 

 

Yvonne

'Caroline weet een veilige sfeer te creëren in de gesprekken. Ik ervaar haar als een rustig persoon die tijd en aandacht voor je heeft. Ze luistert goed. Ik voelde me begrepen door haar. Ze intervenieert op de juiste momenten door terugkoppeling te geven over wat haar opvalt. Dat heeft mij inzicht gegeven in mijn reacties op gedrag van anderen. Ze komt op mij over als een kundig persoon die weet waarover ze het heeft.'

Gonny

'Vanwege een dreigende burnout, waarvoor ik eerder bij diverse instanties had aangeklopt, kwam ik bij Caroline Peet. In een intensief gesprek kwam de kern naar boven waar alles om draaide. Na elk gesprek ervoer ik een grote sprong voorwaarts. Ik heb nu een goed inzicht in mijn sterke kanten en valkuilen, wat mijn mogelijkheden zijn om mijn valkuilen in de toekomst te herkennen en te vermijden.'

 

'Ze levert echt maatwerk af. Als ik meteen bij haar was gekomen, dan had mij dat veel tijd gescheeld.'

 

'Ik kan er weer voor 100% tegenaan!'

Wilma

Door het dóórvragen van Caroline werd mij duidelijk dat ik mezelf een overlevingsstrategie had eigen gemaakt; ze liet mij zelf ontdekken dat ik mezelf klein maak in kwetsbare situaties.

Met behulp van de transactionele analyse werd mij duidelijk welke rol ik vaak innam; het gekwetste kind.

  

Wat ik van de gesprekken heb meegenomen is dat ik mijn eigen emotie,-en gedragspatronen begrijp. Ik ben mezelf gaan accepteren en waarderen.

Dankzij de gesprekken weet ik op effectievere wijze zelfreflectie toe te passen in mijn dagelijkse werkzaamheden.'


Corrie

 

'Caroline heeft me geholpen mijn exacte vraag boven tafel te krijgen. Na mijn uitleg over het knelpunt waar ik graag antwoord op wilde vinden, sprak ze hardop uit wat ze dacht dat mijn vraag was. Als ze dit zo hardop in haar eigen woorden herhaalde, voelde ik bijna vanzelf of dit wel of niet klopte en kon ik er nuancering of aanvulling op aanbrengen.

 

De rust die Caroline daarbij uitstraalde en de ruimte die ze me gaf om de goede woorden te vinden, hebben daarbij erg geholpen. Ze ging dieper in op de voorbeelden of spreuken e.d. die ik zelf aandroeg. Het gesprek sloot daardoor erg aan bij mijn manier van communiceren.'